BRUNETTE – U DE MI OR (Dance Act) Lyrics

U De Mi Or (lyrics)

Հետաքրքիր ա դեռ սիրտս կարմիր ա
Բայց էլ չի խբում, դա անհնարին ա
Տունը դատարկ, նկարդ դարակն ա
Մի թե մի տեղ կա, որ քեզնից մի բան կա

Դու մոտ ես, բայց հեռվում ես
Լուռ ես, մտքումս խոսում ես
Քնած եմ միշտ արթուն ես
Ես հայտնվում եմ
Դու վերանում ես

Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Սարի սպիտակ ձյունը կդառնա սև սև
Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Արև դու մուտքդ տար ուրիշ տեղ տեղ

Չէ դու որիշ էիր, եթե դու հիշեիր
Արևի լույսը կվառեր միշտ էլ
Սերը մեր վիշտ էր
Մեր տնից լուռ տեղ ավելի խուլ
Քո խաղից մեծ տեղ չես գտնի էլ տեղ
Ավելի վեր, խավարը քոնն էր, քո մութ սև ստվերը
Չի տանի մեկը ավելի վեր
Բայց դե քո տեղը չի փոխի ոչ մեկը

Դու մոտ ես, բայց հեռվում ես
Լուռ ես, մտքումս խոսում ես
Քնած եմ միշտ արթուն ես
Ես հայտնվում եմ
Դու վերանում ես

Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Սարի սպիտակ ձյունը կդառնա սև սև
Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Արև դու մուտքդ տար ուրիշ տեղ տեղ

Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Սարի սպիտակ ձյունը կդառնա սև սև
Ու դե մի օր դու կասես չէ չէ
Արև դու մուտքդ տար ուրիշ տեղ տեղ