Shergi – Ay Üzünü Görmədiyim Lyrics

“Ay Üzünü Görmədiyim” Sözləri

Bənd
Ey dərmanım, səsin gəlir şerlərimdən..
Qaçıb mənim çətirlərimnən,
Kimin yağışlarında islanırsan indi?
Ey sultanım, unutduğum şəhərdə yoxsan..
Nədən bu qış qədər soyuqsan?
Dedim kədərdən od tutub yanırsan indi..

Nəqarət
Bu şəhəri sənə görə sevmişdim,
Payızına soyuğuna dözmüşdüm,
Yuxuları sənə görə görmüşdüm,
Ay üzünü görmədiyim..

Bənd
Gəl mənə xatir, gecənin bir yarısında..
Dayanıb dərd qapısında, məni gözlə.
Gəl mənə xatir, danışarkən yaşamaqdan,
Dayanıb sakit uzaqda məni izlə..

Nəqarət
Bu şəhəri sənə görə sevmişdim,
Payızına soyuğuna dözmüşdüm,
Yuxuları sənə görə görmüşdüm,
Ay üzünü görmədiyim..