Tale Kerimli & Shergi – Behane Lyrics

“Bəhanə” Sözləri

Söylə nə istəmişəm səndən?
Hər şeyi aldım gözə sənə olan eşqimdən
Sən isə vurdun məni kürəyimdən..

Sənsiz də yaşamağı bacararam,
Acımı daşımağı bacararam,
Ayrılığın da dadın çıxararam,
Silərəm anıları beynimdən..

Nəqarət
Elədin hər sözü bəhanə,
Sındırdın ürəyimi daha nə?
Olana yazılana nə çarə
Nə oldu sevgimizdən baha nə?

Siləcəyəm adını qəlbimdən,
Ruhumu yaralayan, incidən eşqini,
Sökə – sökə atacam əynimdən..

Sənsiz də yaşamağı bacararam,
Acımı daşımağı bacararam,
Ayrılığın da dadın çıxararam,
Silərəm anıları beynimdən..

Nəqarət
Elədin hər sözü bəhanə,
Sındırdın ürəyimi daha nə?
Olana yazılana nə çarə
Nə oldu sevgimizdən baha nə?