GALENA – IGRAY | Галена – Играй Lyrics

Играй, играй
Играй, играй
Играй, играй

Играй наляво и надясно
Играй, играй, играй, играй
Играй до долу, да е страстно
Играй, играй, играй, играй
Играй го бясно, играй опасно
Играй, играй, играй, играй
И нека тази нощ да няма
Край, играй, играй, играй

Чак-ра-ка-ти-ра-та ра-ка-ти-ра-та
Чак-ра-ка-ти-ра-та ра-ка-ти-ра-та
Чак-ра-ка-ти-ра-та ра-ка-ти-ра-та
Чат-ра-та Тат-ра-ка-тат

Музика като чуя, иде ми да надуя
Да ми влезе в главата, да заиграе душата
И после ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
На масата горе и после го дай

Музика като чуя, викам си алелуя
Три дни яли и пили, яко се веселили
И после ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри
Ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри ди-ги-ри-дай
Нагоре, надолу, само играй

Играй си с устните ми, с тялото ми, жадното
Играй го влюбено, разлюбено, все ми е едно
Играй си с мислите ми, с чувствата ми си играй
Не спирай, нека няма край, само с мен играй